Čas adventní, čas milý

26. 11. 2023 | 15:30

Čas adventní, čas milý

aneb advent ve výročních obyčejích a zvycích

26. 11. 2023 | 15:30

Melantrichova 19, Praha 1

Hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti

Víte, kdo byly Lucky, Barbory, Perchty, které chodívaly v adventu po venkovských chalupách? Odkud přišel Ambrož, kdo byl Mulišák a co prováděl Káliš?

Zveme vás do průvodu adventních postaviček a k obřadním obchůzkám, které se provozovaly v adventní době. K adventu patří také adventní písně, které si společně zazpíváme. Hudebníci nás doprovodí na historické nástroje.

Po setmění provedeme hru o svaté Barboře a na závěr si zatančíme kruhové tance.

Předchozí rezervace nutná. Kapacita je omezená.
REZERVACE: pavla@collegiummarianum.cz

Barbora MAŠKOVÁ | vypravěč
Alena SOKOLOVÁ | taneční doprovod
Jana RUDOVSKÁ SEMERÁDOVÁ, Josefína KNOBLOCHOVÁ, Vojtěch NEJEDLÝ | hudební doprovod
Pavla SEMERÁDOVÁ | dramaturgie

Pořádá Nadace Collegium Marianum se spoluúčastí Městské části Praha 1 v rámci akce
SETKÁVÁNÍ S BAROKEM