Dolcezza e bravura

2. 11. 2022 | 18:30

Dolcezza e bravura

2. 11. 2022 | 18:30

Břevnovský klášter, Tereziánský sál

J. A. Hasse, J. J. Quantz, G. B. Platti,
J. D. Heinichen, F. Jiránek

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí
Lenka TORGERSEN, Vojtěch SEMERÁD | barokní housle
Hana FLEKOVÁ | barokní violoncello
Jan KREJČA | teorba
Filip HRUBÝ | varhany, cembalo

BAROKNÍ PODVEČERY
cyklus koncertů souboru COLLEGIUM MARIANUM