Fantasie

6. 11. 2023 | 19:00

Fantasie

G. Ph. Telemann, M. Marais, J. M. Leclair

6. 11. 2023 | 19:00

Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Trio a moll, TWV 42:a7

Marin Marais (1656–1728)
Suita D dur

Georg Philipp Telemann
Fantasie g moll, TWV 40:13

Johann Georg Weichenberger (1676–1740)
Suita G dur

Georg Philipp Telemann
Capriccio, TWV 41:G5

Ernst Gottlieb Baron (1696–1760)
Duet G dur

Marin Marais/Robert de Visée (1650–1726)
Suita a moll

Jean-Marie Leclair (1697–1764)
Triová sonáta D dur, op. 2, č. 8

Komorně laděný koncert nechá posluchače nahlédnout do virtuozity repertoáru pro barokní příčnou flétnu, loutnu a violu da gamba v podání Jany Semerádové, Davida Bergmüllera a Christopha Urbanetze. Zaposloucháme se nejen do fantasie, tria a capriccia Georga Philippa Telemanna, ale také do suit Marina Maraise a nádherné triové sonáty Jeana-Marieho Leclaira. V českých premiérách zazní duet teoretika loutny Ernsta Gottlieba Barona a suita zaníceného loutnisty Johanna Georga Weichenbergera. Program plný děl skutečných mistrů nechá vyniknout hráčskému umu jejich interpretů v podmanivém prostředí Tereziánského sálu Břevnovského kláštera.

Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí
David BERGMÜLLER | barokní loutna
Christoph URBANETZ | viola da gamba

VSTUPENKY online