Lilium mezi trním

30. 4. 2023 | 17:00

Lilium mezi trním

Písně k oslavě Panny Marie z České Mariánské muziky

30. 4. 2023 | 17:00

Kostel Nejsvětější Trojice, Sezemice

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM

Jana SEMERÁDOVÁ | flétny, umělecká vedoucí
Lenka TORGERSEN | barokní housle
Eleonora MACHOVÁ | barokní housle, barokní viola
Hana FLEKOVÁ | viola da gamba
Ján PRIEVOZNÍK | violon
Jan KREJČA | teorba
Filip HRUBÝ | varhanní pozitiv

web pořadatele
PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO