Lilium mezi trním

6. 8. 2020 | 19:30

Lilium mezi trním

Poetika a virtuozita v duchovní hudbě barokní Čechie

6. 8. 2020 | 19:30

Kostel sv. Šimona a Judy

Koncert Lilium mezi trním uvede posluchače do světa raně barokní hudby v Českém království, a to v několikerém kontrastu. Vytříbená hudební virtuozita, nejen instrumentální, se setká s prostou, avšak působivou lyrickou poetikou strofických písní rytíře Adama Václava Michny z Otradovic. Českou mariánskou muziku, svou první písňovou sbírku (1647), zasvětil Michna mariánské úctě. V 11 písních z rozsáhlé sbírky projdeme životem Matky Boží od jejího narození, zvěstování až po Ježíšovo ukřižování, Mariinu smrt a nanebevstoupení.

 

Barokními kosmopolity byli, na rozdíl od Michny, Heinrich Ignaz Franz Biber, od nějž zazní „Zvěstování“ ze slavných Růžencových sonát, a jeho neméně vynikající kolega Samuel Capricornus, rodák z Žerčic u Mladé Boleslavi. Také Vincenzo Albrici prošel Evropu, aby posledních osm let svého života působil v Praze jako varhaník.

 

Pestře složený program dá nahlédnout do světa dobové zbožnosti a poezie i instrumentální bravury, představí skladatele usedlé i světoběžníky, Čechy i Italy – a ve vzájemném propojení, jako na barokním obraze s technikou temnosvitu, nechá vyniknout to nejlepší z jejich tvorby…

Hana Blažíková – soprán

Collegium Marianum
Lenka Torgersen – barokní housle
Vojtěch Semerád – barokní housle, barokní viola
Jana Semerádová – flétny
Hana Fleková – viola da gamba
Ján Prievozník – violon
Jan Krejča – teorba
Kateřina Ghannudi – trojřadá barokní harfa
Filip Hrubý – varhany

 

Letní slavnosti staré hudby