Puer natus est

30. 12. 2023 | 19:00

Puer natus est

Vánoční kantáty J. S. Bacha a Magnificat G. Ph. Telemanna

30. 12. 2023 | 19:00

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Vánoční kantáta „Süsser Trost, mein Jesus kömmt“, BWV 151
Duet z kantáty „Unser Mund sei voll Lachens“, BWV 110

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Magnificat G dur „Meine Seele erhebet den Herrn“, TWV 9:18

Georg Philipp Telemann
Koncert pro 2 flétny a calchedon, TWV 53:h1

Johann Sebastian Bach
Vánoční kantáta „Ehre sei Gott in der Höhe“, BWV 197a

Vánoční koncert bude věnován dílům dvou velikánů barokního repertoáru – Johanna Sebastiana BachaGeorga Philippa Telemanna. Vpravdě božskou hostinu zahájí Bachovo kolébání Jezulátka v kantátě pro druhý svátek vánoční Süßer Trost, mein Jesus kömmt, poté naváže Telemannovo jásavé Magnificat a zakončí Bachova vroucí modlitba v kantátě pro třetí svátek vánoční Ehre sei Gott in der Höhe. Mistrné interpretace se ujmou sólisté Hana Blažíková, Lucie Karafiátová, Ondřej HolubJaromír Nosek za doprovodu souboru Collegium Marianum.

Cornelia FAHRION | soprán
Lucie KARAFIÁTOVÁ | alt
Ondřej HOLUB | tenor
Jaromír NOSEK| bas

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka TORGERSEN | koncertní mistr
Magdalena MALÁ | housle
Andreas TORGERSEN | barokní viola
Hana FLEKOVÁ | barokní violoncello
Anna ŠPELINOVÁ | flétny
Jan KREJČA | teorba
Ján PRIEVOZNÍK | kontrabas
Filip HRUBÝ | cembalo, varhany

VSTUPENKY online