Puer natus est

30. 12. 2023 | 19:00

Puer natus est

Vánoční kantáty J. S. Bacha a Magnificat G. Ph. Telemanna

30. 12. 2023 | 19:00

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Vánoční kantáta „Süsser Trost, mein Jesus kömmt“, BWV 151
Duet z kantáty „Unser Mund sei voll Lachens“, BWV 110

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Magnificat G dur „Meine Seele erhebet den Herrn“, TWV 9:18

Georg Philipp Telemann
Koncert pro 2 flétny a calchedon, TWV 53:h1

Johann Sebastian Bach
Vánoční kantáta „Ehre sei Gott in der Höhe“, BWV 197a

Vánoční koncert bude věnován dílům dvou velikánů barokního repertoáru – Johanna Sebastiana BachaGeorga Philippa Telemanna. Vpravdě božskou hostinu zahájí Bachovo kolébání Jezulátka v kantátě pro druhý svátek vánoční Süßer Trost, mein Jesus kömmt, poté naváže Telemannovo jásavé Magnificat a zakončí Bachova vroucí modlitba v kantátě pro třetí svátek vánoční Ehre sei Gott in der Höhe. Mistrné interpretace se ujmou sólisté Hana Blažíková, Lucie Netušilová Karafiátová, Ondřej HolubJaromír Nosek za doprovodu souboru Collegium Marianum.

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Lucie NETUŠILOVÁ KARAFIÁTOVÁ | alt
Ondřej HOLUB | tenor
Jaromír NOSEK| bas

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka TORGERSEN | koncertní mistr
Magdalena MALÁ | housle
Andreas TORGERSEN | barokní viola
Hana FLEKOVÁ | barokní violoncello
Anna ŠPELINOVÁ | flétny
Jan KREJČA | teorba
Ján PRIEVOZNÍK | kontrabas
Filip HRUBÝ | cembalo, varhany

VSTUPENKY online