Vodní hudba

25. 4. 2019 | 19:30

Vodní hudba

Koncerty a suity G. Ph. Telemanna, G. F. Händela a J.-M. Leclaira

25. 4. 2019 | 19:30

Letní refektář Strahovského kláštera

Orchestrální koncert v Letním refektáři Strahovského kláštera je věnován hudebnímu ztvárnění různých podob vodního živlu, a to z pera hvězdné trojice autorů: Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Händela a Jean-Marie Leclaira.

Jean-Marie Leclair
Suita z opery Scylla et Glaucus

Georg Philipp Telemann
„Najády“ – koncert h moll TWV 53: h1
„Žabí“ koncert A dur TWV 51:A4

přestávka

Michel-Richard de Lalande
Chaconne z baletu Les Fontaines de Versailles

Georg Friedrich Händel
„Water Music“ Suita G dur, HWV 350

Johann Bernhard Bach
„La Tempeste“ ze suity G dur

 

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso

 

Barokní podvečery

web pořadatele