Lilium mezi trním

Lilium mezi trním

Poetika a virtuozita v duchovní hudbě barokní Čechie

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán, harfa

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flétny, umělecká vedoucí
Lenka TORGERSEN | barokní housle
Vojtěch SEMERÁD | barokní housle a viola
Hana FLEKOVÁ | viola da gamba
Kateřina GHANNUDI | trojřadá barokní harfa
Ján PRIEVOZNÍK | violone
Jan KREJČA | teorba
Filip HRUBÝ | varhanní pozitiv

Program Lilium mezi trním uvádí posluchače do světa raně barokní hudby v Českém království, a to v několikerém kontrastu. Vytříbená hudební virtuozita, nejen instrumentální, se setkává s prostou, avšak působivou lyrickou poetikou strofických písní rytíře Adama Václava Michny z Otradovic. Českou mariánskou muziku, svou první písňovou sbírku (1647), zasvětil Michna mariánské úctě.

Barokními kosmopolity byli, na rozdíl od Michny, Heinrich Ignaz Franz Biber, a jeho neméně vynikající kolega Samuel Capricornus, rodák z Žerčic u Mladé Boleslavi. Také Vincenzo Albrici prošel Evropu, aby posledních osm let svého života působil v Praze jako varhaník.

Pestře složený program dá nahlédnout do světa dobové zbožnosti a poezie i instrumentální bravury, představí skladatele usedlé i světoběžníky, Čechy i Italy – a ve vzájemném propojení, jako na barokním obraze s technikou temnosvitu, nechá vyniknout to nejlepší z jejich tvorby…

 

Play Video

 

RECENZE
Na přednesu Hany Blažíkové bylo možné ocenit čistotu přednesu a emoce, které nikde nepřecházely do sentimentu. Bylo to provedení vřelé, a přitom ne vemlouvané a operní.
Celý koncert tak byl zajímavě neo-barokně autentický, a to nejen díky dobovým nástrojům. Všichni účinkující byli vzájemně vyladění a nabídli laskavou i hlubokou tvář českého baroka.
Časopis Harmonie, 10. 8. 2022

Lilium-mezi-trnim_titulni obrazek_orez-web

Nejbližší koncerty