Recenze: Okouzlení podobami nářku

Collegium Marianum a Hana Blažíková: Okouzlení podobami nářku

Opera PLUS, Jan Venclík, 24. dubna 2024

Vynikající dojem zanechal první koncert Barokních podvečerů souboru Collegium Marianum. Jeho program sestával především z ukázek z oratorní a kantátové tvorby skladatelů působících v druhé polovině 17. a první čtvrtině 18. století v Římě. Sólistkou večera byla sopranistka Hana Blažíková, která zvláště zaujala bohatostí a přesvědčivostí výrazu. Partu prvních houslí se tentokrát místo Lenky Torgersen ujal Stefano Barneschi ze souboru Il Giardino Armonico.

Cyklus koncertů souboru Collegium Marianum Barokní podvečeryse letos soustředí na Řím jako hudební centrum. Žánry zvláště spjatými s Římem byly kantáta, serenáta a oratorium, a to i kvůli zákazům provádění opery, a právě jim patřil hned první koncert cyklu nazvaný „Il Pianto Amoroso“. Konal se v atraktivním prostředí Císařského sálu Lobkowiczkého paláce, který svojí freskovou výzdobou, krásným výhledem do zahrad kolem Pražského hradu i na město, ale též vhodnou akustikou pro sólový zpěv dojem z hudby umocňoval.

Na Sinfonii z oratoria Il Martiro dei santi Vito, Modesto e Crescenzia navázala árie Salome „Queste lagrime“ z oratoria San Giovanni Batttista Alessandra Stradelly (1643–1682). Tato árie, kterou otevírá zlověstně znějící basová linka, je jakousi rafinovaně vemlouvavou prosbou či předstíraným nářkem. Hana Blažíková tento její charakter prostředky spíše uměřenými dokázala zcela vystihnout.

Celkově se jednalo o velmi podařený (pod)večer.