PICCOLI 2022 | Kutná Hora

PICCOLI
Hudební dílny pro děti a hravé dospělé

Už jste někdy zpívali, tančili a hráli v galerii? Přijďte na PICCOLI!

Nejprve detailně prozkoumáme vybraný obraz stálé expozice, poté se společně vydáme krásnou architekturou k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo, které tak doslova zažijeme na vlastní kůži.

Dílny probíhají v uvedený čas, obsah dílen se stejným názvem je podobný, přizpůsobený uvedenému věku.

Vzhledem k omezené kapacitě účastníků doporučujeme rezervaci předem. Odkaz pro rezervaci dílny najdete níže v sekci Program.

PROGRAM | 26. 11. 2022 | GASK Kutná Hora

Středověcí umělci s oblibou používali plátkové zlato. Tenký plátek se získával vytepáním z mince, třeba ze zlatého groše. Ale když bylo potřeba šetřit, stepali dohromady zlato a levnější stříbro. A vznikl plátek tenký jako za groš kudla! A to je náhoda, v GASKu mají pergamen, kde je pečlivě zakresleno, jak se ze stříbrné rudy stane stříbro, ze kterých se dají vyrazit i mince. Nezmeškej tuhle šanci, Kutnohorská iluminace se vystavuje jen při výjimečných příležitostech!

Cinkání mincí i zvuk jejich tepání doprovodí nablýskanou taneční dílnu Kateřiny Klementové, inspirovanou kolovými renesančními tanci.

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Kateřina Klementová

Kateřina Klementová je tanečnice, choreografka a taneční lektorka. Od dětství se věnuje výrazovému tanci, od roku 2000 pak intenzivně tanci historickému. Je členkou a choreografkou souboru Chorea Historica, pro který vytvořila několik pořadů, např. Barokní výzvy, Amor mio… aneb jak se v tanci dorozuměti vějířem, Korzáři a piráti, Turcaria či Salón český. Organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež i dospělé v ČR i zahraničí.

Středověcí umělci s oblibou používali plátkové zlato. Tenký plátek se získával vytepáním z mince, třeba ze zlatého groše. Ale když bylo potřeba šetřit, stepali dohromady zlato a levnější stříbro. A vznikl plátek tenký jako za groš kudla! A to je náhoda, v GASKu mají pergamen, kde je pečlivě zakresleno, jak se ze stříbrné rudy stane stříbro, ze kterých se dají vyrazit i mince. Nezmeškej tuhle šanci, Kutnohorská iluminace se vystavuje jen při výjimečných příležitostech!

Cinkání mincí i zvuk jejich tepání doprovodí nablýskanou taneční dílnu Kateřiny Klementové, inspirovanou kolovými renesančními tanci.

Pro děti ve věku 7–10 let

Lektorka: Kateřina Klementová

Kateřina Klementová je tanečnice, choreografka a taneční lektorka. Od dětství se věnuje výrazovému tanci, od roku 2000 pak intenzivně tanci historickému. Je členkou a choreografkou souboru Chorea Historica, pro který vytvořila několik pořadů, např. Barokní výzvy, Amor mio… aneb jak se v tanci dorozuměti vějířem, Korzáři a piráti, Turcaria či Salón český. Organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež i dospělé v ČR i zahraničí.

PROGRAM | 15. 10. 2022 | GASK Kutná Hora

Královská korunovace, to je především velká slavnost, kterou ožívá celé město, ať už ve středověku, či v dobách Ludvíka XIV. Vyzkoušej si na vlastní kůži atmosféru královské korunovace v roli panovníka i poddaných. Do kouzelného světa stříbrných pohárů, ladných gest a barevných zvuků tě vezme lektorka Lenka.

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Lenka Pospíšilová

Lenka Pospíšilová je předsedkyní České Orffovy společnosti, dlouholetou pedagožkou a metodičkou hudební výchovy. Kdo se jednou ocitne na Lenčině dílně, má hnedle pocit, že hrát, zpívat a muzicírovat je něco, co uměl odjakživa. A tak milou atmosféru umí vykouzlit málokdo. Slibujeme, že na setkání s Lenkou jen tak nezapomeneš a říkadla a písničky z její tvorby jen tak nevyženeš z hlavy.

Královská korunovace, to je především velká slavnost, kterou ožívá celé město, ať už ve středověku, či v dobách Ludvíka XIV. Vyzkoušej si na vlastní kůži atmosféru královské korunovace v roli panovníka i poddaných. Do kouzelného světa stříbrných pohárů, ladných gest a barevných zvuků tě vezme lektorka Lenka.

Pro děti ve věku 7–10 let

Lektorka: Lenka Pospíšilová

Lenka Pospíšilová je předsedkyní České Orffovy společnosti, dlouholetou pedagožkou a metodičkou hudební výchovy. Kdo se jednou ocitne na Lenčině dílně, má hnedle pocit, že hrát, zpívat a muzicírovat je něco, co uměl odjakživa. A tak milou atmosféru umí vykouzlit málokdo. Slibujeme, že na setkání s Lenkou jen tak nezapomeneš a říkadla a písničky z její tvorby jen tak nevyženeš z hlavy.

Umělecky zaměřené dílny, které pořádá barokní soubor Collegium Marianum. Již podruhé se uskuteční v Kutné Hoře ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. 

Program je navržen tak, aby hravým způsobem propojoval výtvarné a hudební umění. Každá dílna začne u vybraného obrazu stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem. Od něho se vydáte prostory galerie do ateliéru k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo.

15. 10. a 26. 11. 2022 | GASK Kutná Hora, Barborská 51-53, Kutná Hora

Dílny probíhají v uvedený čas, je potřeba se na ně dopředu zaregistrovat, resp. koupit vstupenku.

V každém z termínů se konají dvě dílny, jedna je určená pro mladší děti, druhá pro trochu starší. Obsah dílen je podobný, ale přizpůsobený věku dětí.

A kdybys chtěl/a s rodiči v listopadu zajít na PICCOLI v Národní galerii v Praze, podrobný program najdeš tady.

Každá dílna začíná u vybraného díla v expozici a komentářem odborníka z lektorského oddělení. Poté se společně vydáme k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. Budeme společně hrát, zpívat i tančit!

Dílny začínají ve stanovený čas, je nutná rezervace předem a je důležité na dílnu dorazit včas. Chápeme, že někdy je to kumšt všechno skloubit a přijít tak akorát. Ale bude to fajn, nebudeš muset stíhat svou skupinku v expozici a hledat, kde dílna začíná. (Neboj, bloudit tě samozřejmě nenecháme, pozdní příchod se může stát každému.)

Pokud bys chtěl/a mít časovou rezervu a přijít dřív, můžeš si pohrát v dětském koutku, navštívit Vizuální herny nebo se občerstvit v kavárně.  Vstupenky do Vizuální herny lze zakoupit v pokladně. 

Program tvořivého festivalu je postaven tak, aby dětem hravou formou přiblížil kulturu starších historických období.

Délka programu:
Dílny pro děti ve věku 4–6 let: 60 minut (z toho 20 minut v expozici GASKu)
Dílny pro děti ve věku 7–10 let: 90 minut (z toho 30 minut v expozici GASKu)
Dílny začínají v přesný čas a pro účast na dílně je nutná rezervace předem.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Myslíme na rodiny s dětmi a je nám jasné, že věková hranice nemusí odpovídat věku vícečetných rodin. Mladšího nebo staršího sourozence vezmi na dílnu s sebou, určitě si s tím poradíme. Jakou dílnu zvolit je samozřejmě individuální, obecně doporučujeme vzít mladšího společně se starším. 

Vstupenky se prodávají na každou dílnu zvlášť prostřednictvím sítě GoOut.cz. Proklik ke koupi vstupenky najdeš v popisu každé dílny.

(Pra)rodiče, jste na dílnách vítáni! Na každé dílně budeme rádi i za Vaši aktivní účast, zvlášť u těch nejmenších.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Myslíme na rodiny s dětmi a je nám jasné, že věková hranice nemusí odpovídat věku vícečetných rodin. Mladšího nebo staršího sourozence vezmi na dílnu s sebou, určitě si s tím poradíme. Jakou dílnu zvolit je samozřejmě individuální, obecně doporučujeme vzít mladšího společně se starším. 

Muzikantům vyhládne, rodiče zas často potřebují svoji dávku kofeinu. GASK má v 1. patře úžasnou kavárnu se sladkým i slaným občerstvením. Doporučujeme ji navštívit!

Návštěvník je povinen dodržovat mimořádná opatření přímo související s aktuální epidemiologickou situací a postupovat dle pokynů pořadatele. Doporučujeme, aby návštěvník zvážil svoji účast, necítí-li se zcela zdráv.

KONTAKT

INFORMACE O VSTUPENKÁCH A PROGRAMU
Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

Akci pořádá Nadace Collegium Marianum
ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje.

blankblank

Dílny PICCOLI se konají za laskavé podpory

blankblankblank
a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

blankblank

blankblankblankblank