PICCOLI 2022 | Národní galerie Praha

PICCOLI
Hudební dílny pro děti a hravé dospělé

Už jste někdy zpívali, tančili a hráli v galerii? Přijďte na PICCOLI!

Projekt vzniká ve spolupráci s Národní galerií Praha.

Nejprve detailně prozkoumáme vybraný obraz stálé expozice, poté se společně vydáme krásnou architekturou k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo, které tak doslova zažijeme na vlastní kůži.

Přijďte si pohrát, skotačit a muzicírovat pod vedením zkušených lektorů.

Dílny probíhají v uvedený čas, je potřeba se na ně dopředu zaregistrovat, resp. koupit vstupenku.

4–6 letblank 7–10 letblank 11+blank

Středověcí umělci s oblibou používali kovové fólie – plátkové zlato, stříbro nebo cín. Tenký plátek se získával vytepáním z mince, třeba ze zlatého groše. A když bylo potřeba ušetřit, vytvořilo se poloviční zlato. To vezmete kus stříbra a zlata a tepáním vytvoříte plátky tenké jako za groš kudla a na první pohled nikdo nic nepozná! Jak mazané! V expozici budeme s dětmi hledat a nacházet zlato ve všech podobách. Cinkání mincí i zvuk jejich tepání doprovodí taneční dílnu Kateřiny Klementové, inspirovanou párovými i kolovými renesančními tanci.

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Kateřina Klementová

Kateřina Klementová je tanečnice, choreografka a taneční lektorka. Od dětství se věnuje výrazovému tanci, od roku 2000 pak intenzivně tanci historickému. Je členkou a choreografkou souboru Chorea Historica, pro který vytvořila několik pořadů, např. Barokní výzvy, Amor mio… aneb jak se v tanci dorozuměti vějířem, Korzáři a piráti, Turcaria či Salón český. Organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež i dospělé v ČR i zahraničí.

Středověcí umělci s oblibou používali kovové fólie – plátkové zlato, stříbro nebo cín. Tenký plátek se získával vytepáním z mince, třeba ze zlatého groše. A když bylo potřeba ušetřit, vytvořilo se poloviční zlato. To vezmete kus stříbra a zlata a tepáním vytvoříte plátky tenké jako za groš kudla a na první pohled nikdo nic nepozná! Jak mazané! V expozici budeme s dětmi hledat a nacházet zlato ve všech podobách. Cinkání mincí i zvuk jejich tepání doprovodí taneční dílnu Kateřiny Klementové, inspirovanou párovými i kolovými renesančními tanci.

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Kateřina Klementová

Kateřina Klementová je tanečnice, choreografka a taneční lektorka. Od dětství se věnuje výrazovému tanci, od roku 2000 pak intenzivně tanci historickému. Je členkou a choreografkou souboru Chorea Historica, pro který vytvořila několik pořadů, např. Barokní výzvy, Amor mio… aneb jak se v tanci dorozuměti vějířem, Korzáři a piráti, Turcaria či Salón český. Organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež i dospělé v ČR i zahraničí.

Královská korunovace, to je především velká slavnost, kterou ožívá celé město, ať už ve středověku, či v dobách Ludvíka XIV. Vyzkoušej si na vlastní kůži atmosféru královské korunovace v roli panovníka i poddaných. Do kouzelného světa stříbrných pohárů, ladných gest a barevných zvuků tě vezme lektorka Lenka.

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Lenka Pospíšilová

Lenka Pospíšilová je předsedkyní České Orffovy společnosti, dlouholetou pedagožkou a metodičkou hudební výchovy. Kdo se jednou ocitne na Lenčině dílně, má hnedle pocit, že hrát, zpívat a muzicírovat je něco, co uměl odjakživa. A tak milou atmosféru umí vykouzlit málokdo. Slibujeme, že na setkání s Lenkou jen tak nezapomeneš a říkadla a písničky z její tvorby jen tak nevyženeš z hlavy.

Královská korunovace, to je především velká slavnost, kterou ožívá celé město, ať už ve středověku, či v dobách Ludvíka XIV. Vyzkoušej si na vlastní kůži atmosféru královské korunovace v roli panovníka i poddaných. Do kouzelného světa stříbrných pohárů, ladných gest a barevných zvuků tě vezme lektorka Lenka.

Pro děti ve věku 7–10 let

Lektorka: Lenka Pospíšilová

Lenka Pospíšilová je předsedkyní České Orffovy společnosti, dlouholetou pedagožkou a metodičkou hudební výchovy. Kdo se jednou ocitne na Lenčině dílně, má hnedle pocit, že hrát, zpívat a muzicírovat je něco, co uměl odjakživa. A tak milou atmosféru umí vykouzlit málokdo. Slibujeme, že na setkání s Lenkou jen tak nezapomeneš a říkadla a písničky z její tvorby jen tak nevyženeš z hlavy.

Zkázu starých děl má na svědomí zub času a červotoči! Chodbičky dřevokazného hmyzu lze dokonce objevit pomocí rentgenových snímků. A na jednu takovou cestu rámem středověkého obrazu se děti vydají s lektorkou Lídou. Koho na cestě potkají, jakou hudbu uslyší? A zachrání společně obraz před červotočovou zkázou? Sláva moderní technice a badatelům, kteří pro nás krásu výtvarných děl zachraňují.

Pro děti ve věku 7–10 let

Lektorka: Ludmila Bajerová

Lída Bajerová má krom jiného obrovský dramatický talent. Ten se odráží v originalitě a detailním zpracování jejích dílen. Nelze to popsat, dá se to jen zažít... Je mimo jiné pedagožkou HV, sbormistryní sborů L'Asenzio, Rozmarýnek a Slůňata. Je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF UK.

Zkázu starých děl má na svědomí zub času a červotoči! Chodbičky dřevokazného hmyzu lze dokonce objevit pomocí rentgenových snímků. A na jednu takovou cestu rámem středověkého obrazu se děti vydají s lektorkou Lídou. Koho na cestě potkají, jakou hudbu uslyší? A zachrání společně obraz před červotočovou zkázou? Sláva moderní technice a badatelům, kteří pro nás krásu výtvarných děl zachraňují.

Pro děti ve věku 7–10 let

Lektorka: Ludmila Bajerová

Lída Bajerová má krom jiného obrovský dramatický talent. Ten se odráží v originalitě a detailním zpracování jejích dílen. Nelze to popsat, dá se to jen zažít... Je mimo jiné pedagožkou HV, sbormistryní sborů L'Asenzio, Rozmarýnek a Slůňata. Je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF UK.

Tahle dílna je pozváním na víkend v Anežském klášteře pro mladé muzikanty, co už nějakou hudební zkušenost mají. Vybaví tě zcela novou dovedností: co si počít, když zrak nestačí: jak v notách objevit to, co v nich není přesně zapsáno, jak objevit ztracenou melodii, jak si skladbičku nejen zahrát, ale taky si s ní trochu pohrát. Vše bude dovoleno!

Dílny se účastní dohromady čtyři existující hudební ansámbly, ale místa pro doplnění dalšími muzikanty jsou k mání.

Hodinka v expozici Národní galerie nechá nahlédnout pod pokličku moderních technologií využívaných pro zkoumání pravosti starých pláten a soch v detailech, které nejsou patrné pouhým okem.

lektoři: Jan Mikušek a Richard Šeda

Richard Šeda
Vyjmenovat všechny profese a schopnosti Richarda Šedy, to bude na dlouho... Pro nás je to především cinkenista. Hraje tedy na cink, zahlédnout ho můžeš na mnoha koncertních pódiích po celé Evropě. Také má vlastní soubor, připravuje dramaturgii festivalu v Dačicích, je skvělým pedagogem a lektorem.

Jan Mikušek
Jan Mikušek by si ale mohl s Richardem Šedou podat ruce. Je to totiž cimbalista, dirigent, sbormistr, zpěvák, zakladatel mezinárodního festivalu cimbálu, kromě hudby folklórní a té takzvaně staré se věnuje i hudbě soudobé a experimentální.

Jsme moc vděční, že si na PICCOLI udělali čas!

Pro děti ve věku 11+

Dílna předpokládá, že účastník hraje alespoň 3 roky na hudební nástroj, který si přinese s sebou.

Dílna je vhodná pro nástroje:
dechové dřevěné i žesťové nástroje, smyčcové nástroje, harfa, cimbál

Vhodnost dalších hudebních nástrojů s námi prosím konzultujte na monika@collegiummarianum.cz!

Časový harmonogram
(vstupenky NELZE zakoupit na jednotlivé dílny)

Sobota
10.00–11.00 Návštěva expozice Národní galerie s výkladem lektora NG
11.00–12.30 Dílna I
14.00–16.00 Dílna II

Neděle
10.00–12.30 Dílna III
13.30–14.00 Společná zkouška (postavení orchestru)
14.00–15.30 Společná zkouška s oběma lektory
16.00–16.30 Společné provedení nové suity

POZNÁMKA
Zabalte si svačinku z domova! Muzikantům vždycky vyhládne. 😉

Umělecky zaměřené dílny, které pořádá barokní soubor Collegium Marianum.

V roce 2022 se PICCOLI konají ve spolupráci s Národní galerií Praha v prostorách Anežského kláštera a ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. 

Program je navržen tak, aby hravým způsobem propojoval výtvarné a hudební umění. Každá dílna vychází z vybraného obrazu stálých expozic obou galerií. Od nich se účastníci dílny vydají podmanivými prostory Anežského kláštera nebo Jezuitské koleje k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. 

15. 10. a 26. 11. 2022 | GASK Kutná Hora, Barborská 51-53, Kutná Hora

12. a 13. 11. 2022 | Klášter sv. Anežsky České, Anežská 12, Praha 1

Dílny probíhají v uvedený čas, je potřeba se na ně dopředu zaregistrovat, resp. koupit vstupenku.

A kdybys chtěl/a s rodiči v listopadu zajít na PICCOLI do GASKu v Kutné Hoře, podrobný program najdeš tady.

Každá dílna začíná u vybraného díla v expozici Anežského kláštera a komentářem odborníka z lektorského oddělení Národní galerie. Poté se společně vydáme  k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. Budeme společně hrát, zpívat i tančit!

Dílny začínají ve stanovený čas, je nutná rezervace předem a je důležité na dílnu dorazit včas. Chápeme, že někdy je to kumšt všechno skloubit a přijít tak akorát. Ale bude to fajn, nebudeš muset stíhat svou skupinku v expozici a hledat, kde dílna začíná. (Neboj, bloudit tě samozřejmě nenecháme, pozdní příchod se může stát každému.)

V Národní galerii je program doplněnými volně přístupnou výtvarnou dílnou v Ateliéru.

Program tvořivého festivalu je postaven tak, aby dětem ve věku od 3 do 18 let hravou formou přiblížil kulturu starších historických období.

Délka programu:
Dílny pro děti ve věku 4–6 let: 60 minut (z toho 20 minut v expozici NG)
Dílny pro děti ve věku 7–10 let: 90 minut (z toho 30 minut v expozici NG)
Dílna pro děti 9+: 90 minut (z toho 30 minut v expozici NG)
Dílna pro děti 11+: dvoudenní, viz harmonogram u popisu dílny

Dílny začínají v přesný čas a pro účast na dílně je nutná rezervace předem.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Myslíme na rodiny s dětmi a je nám jasné, že věková hranice nemusí odpovídat věku vícečetných rodin. Nezoufejte. Mladšího nebo staršího sourozence vezměte na dílnu s sebou, určitě si s tím poradíme. Jakou dílnu zvolit je samozřejmě individuální, obecně doporučujeme vzít mladšího společně se starším. 

Vstupenky se prodávají na každou dílnu zvlášť prostřednictvím sítě GoOut.cz. Proklik ke koupi vstupenky najdete také v popisu dílen.

(Pra)rodiče, jste na dílnách vítáni! Na každé dílně budeme rádi i za Vaši aktivní účast. Letos můžeme umožnit vstup pouze jedné doprovodné osobě ke každé dětské vstupence. Děkujeme za pochopení.

Vstupné pro doprovodnou dospělou osobu je jednotné na všechny dílny: 100 Kč.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Návštěvník je povinen dodržovat mimořádná opatření přímo související s aktuální epidemiologickou situací a postupovat dle pokynů pořadatele. Doporučujeme, aby návštěvník zvážil svoji účast, necítí-li se zcela zdráv.

KONTAKT

INFORMACE O VSTUPENKÁCH A PROGRAMU
Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

Akci pořádá Nadace Collegium Marianum
ve spolupráci s Národní galerií Praha.

blank

Dílny PICCOLI se konají za laskavé podpory

blankblank
a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

blankblankblankblankblank