Prodej vstupenek na koncerty jarní řady Barokních podvečerů zahájen

Zahájení prodeje vstupenek na koncerty jarní řady
Všechny cesty vedou do Říma, jarní řada koncertního cyklu Barokní podvečery
Barokní podvečery

BAROKNÍ PODVEČERY

KONCERTY JARNÍ ŘADY 2024

Všechny cesty vedou do Říma

24. ročník Barokních podvečerů souboru Collegium Marianum nás zavede do Říma – města měst, které na konci 17. století a počátkem 18. století zažívalo výjimečný umělecký rozkvět. V Římě byla napsána nadčasová hudební díla, setkávaly se zde největší hudební osobnosti a vznikly nové hudební žánry. Řím byl bezednou studnicí inspirace pro tvůrce barokních oper, oratorií a kantát, ať už se jedná o náměty čerpající z osudů skutečných historických postav antického či raně křesťanského Říma nebo o mytologické příběhy. S Římem jsou spjati skladatelé zvučných jmen jako Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara, Antonio Vivaldi a Georg Friedrich Händel. O nebývalý hudební rozmach barokního Říma se zasloužili osvícení a hudbymilovní mecenáši, v jejichž službách hudební mistři působili. Nejvýznamnějšími podporovateli byli královna Kristina I. Švédská, princ Francesco Maria Ruspoli a kardinál Pietro Ottoboni.

Přijměte srdečné pozvání na koncerty jarní řady koncertního cyklu Barokní podvečery.

Amore Divino

Il Pianto Amoroso
Árie z oratorií A. Caldary a A. Stradelly & kantáta L᾿Orfeo A. Scarlattiho

18. dubna 2024, 19 hodin
Lobkowiczký palác, Císařský sál, Praha 1

Hana Blažíková – soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Corelliano

Apollón & Dionýsos
Triové sonáty A. Corelliho a G. F. Händela & flétnový koncert A. Scarlattiho

21. května 2024, 19 hodin
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Praha 6

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – barokní housle

Omfalé & Hébé

Gloires Romaines
Árie, duety a taneční suity z oper G. F. Händela a J.-Ph. Rameaua

20. června 2024, 19 hodin
Strahovský klášter, Letní refektář, Praha 1

Chantal Santon Jeffery – soprán
Vojtěch Semerád
– tenor

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – koncertní mistr

POKLADNA
GALERIE 1, Štěpánská 47, Praha 1

Otevírací doba
středa 10:00 – 18:00 (od 3. dubna 2024)


1. a 8. května bude pokladna uzavřena.

Kontakt
tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
email: vstupenky@collegiummarianum.cz
www.baroknipodvecery.cz

Logo Barokní podvečery

Vodičkova 700/32, Praha 1

blank
blank
blank
blank

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů zde.
Tuto zprávu jsme Vám zaslali na základě oprávněného zájmu správce nebo Vámi uděleného souhlasu
k odběru aktualit při nákupu či registraci na některé z našich webových stránek.

Pokud si nadále nepřejete dostávat informace o našich koncertech, můžete se odhlásit zde.