Echo fidèle

Echo fidèle

Soirée s oblíbenou hudbou a hudebníky Krále Slunce

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, flauto piccolo, flauto dolce
Jan KREJČA | teorba, barokní kytara

 

PROGRAM
Jean-Baptiste Lully / Robert de Visée
Prélude

Jean-Baptiste Lully / Jacques Martin Hotteterre
Air „Pourquoy, doux rossignols“

Bénigne de Bacilly / Jacques Martin Hotteterre
„Rochers, je ne veux point que votre echo fidèle“

Jean-Baptiste Lully / Robert de Visée
Entrée d´Apollon

Anonym
Brunette “L´autre jour ma Cloris“

Jean-Baptiste Lully / Robert de Visée
„Eco d´Atys“

Michel de Lambert
„Goutons, un doux repos“

Jan Anotnín Losy z Losinthalu
Suite a moll
Allemande, Courente, Sarabande, Menuette, Gavotte, Menuette, Gigue

Michel Blavet
Menuet l´Inconnüe

Jacques Martin Hotteterre
Suite e moll (op. 2/4)
Prélude, Allemande La Fontaineblau, Sarabande Le Départ, Air Le Fleuri, Gavotte La Mitilde, Branle de Village, Menuet Beaulieu

Robert de Visée
Suite c moll
Preludium, La Plainte ou Tombeaude Mesdemoiselle De Visée, Courante, Sarabande

Jan Anotnín Losy z Losinthalu
Suite D dur
Ouverture, Courente, Allemande, Bourlescha, Policionello, Menuette, Vacherelle

Marin Marais
Les Couplets de Folies d´Espagne

 

Mezi nástroje oblíbené nástroje Ludvíka XIV., „Král Slunce“, patřila loutna a kytara. A podle dobových záznamů jeho uchu lahodil také zvuk barokní příčné flétny, která se nejlépe snoubila s nástroji, které měly střevové struny – s teorbou nebo loutnou a violou da gambou. Miloval tanec a jako tanečník vystupoval i v několika ballets de cour. Hudba kolem něho zněla stále: k „lever“ i „coucher“, během mše, při večeři, při přijetí velvyslanců nebo jiných hodnostářů a dokonce i při procházkách. Každý večer kromě soboty se v královských komnatách pořádaly koncerty, na kterých si nechával hrát své nejoblíbenější kousky na loutnu, viola da gambu a teorbu nebo kytaru.

Barokní podvečery 2021<br> Lucretia et Dido<br> © Petra Hajská

Nejbližší koncerty