Maddalena ai piedi di Cristo

Maddalena ai piedi di Cristo

Slavné oratorium Antonia Caldary (1670–1736)

Hana BLAŽÍKOVÁ | Maddalena
Heidi Maria TAUBERT | Marta
David ERLER | Láska nebeská
Markéta CUKROVÁ | Láska pozemská
Tomáš KOŘÍNEK | Cristo
Roman JANÁL | Fariseo

COLLEGIUM MARIANUM
7x housle, 4x viola, violoncello, teorba, fagot, kontrabas, varhany, cembalo
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí

 

Maddalena ai piedi di Cristo je kompaktním, vyzrálým dílem, které nepostrádá dramatické napětí. Zásadním tématem je vnitřní konflikt mezi dobrem a zlem zosobněný ve volbě, před níž stojí hlavní postava oratoria. Nerozhodná Magdalena, nabádána svoji sestrou Martou ke kajícnosti, prožívá vnitřní boj, který o její duši svádí Nebeská a Pozemská láska.

Barokní podvečery 2016 <br>Chvalozpěv <br>© Petra Hajská

Nejbližší koncerty